Chcete mít jistotu, že je váš text po jazykové stránce správný?

Nechte si ho
gramaticky
korekturovat.

Český jazyk je komplexní systém pravidel, jehož zvládnutí je podmínkou bezchybného textu. Autor textu, třebaže se v češtině dobře orientuje, se občas nevyhne chybám, protože při tvorbě textu a následném neustálém pročítání některé nedostatky přestane vnímat a jsou chyby, které pak prostě přehlédne. Je tedy lepší, pokud text přečte další nezávislá osoba, někdo, kdo od něj má odstup.

info-o-me

Správná korektura

Korekturami různých forem textů se věnuji již řadu let. Opravuji všechny typy vysokoškolských prací, kde odstraňuji nejen překlepy či pravopisné a gramatické nedostatky, interpunkční chyby, ale i ty stylistické, aniž by byl porušen autorský záměr textu. Kromě vědeckých prací korekturuji všechny typy textů jakéhokoli rozsahu.

Cena

Standardní

Korektura zahrnuje kontrolu a opravu pravopisu a gramatiky, překlepy a stylistické úpravy. Dodání dle domluvy, zpravidla dle rozsahu textu do 7 dnů.

90 CZK / NS

Expresní

Korektura zahrnuje kontrolu a opravu pravopisu a gramatiky, překlepy a stylistické úpravy. Dodání dle domluvy, zpravidla dle rozsahu textu do 3 dnů.

120 CZK / NS

Pracuji v režimu změn, kdy klient přesně vidí, k jakým zásahům do původního textu došlo. Termín dodání opraveného textu je vždy po dohodě s klientem v závislosti na rozsahu a náročnosti.

NS (normostrana) je standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků (včetně mezer) a řádků. V českém prostředí je to rozsah textu v délce 1 800 znaků (symbolů a mezer), což odpovídá 30 řádkům o 60 znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu. V případě nestandardní formy textu (např. prezentace, katalogy, apod.) je cena stanovena dohodou.

Preferuji formát dokumentů DOC(X), PDF (textový) a čisté textové formáty. V případě nestandardních formátů je nutná telefonická domluva.

Kontakt

+420 - 732 113 016

stana@starzova.cz

IČO 10841393 (neplátce DPH)